خانه » مطالب جالب و خواندنی » ضرب المثل ،جالب ترین ضرب المثل های ایرانی و خارجی

ضرب المثل ،جالب ترین ضرب المثل های ایرانی و خارجی

ضرب المثل ،جالب ترین ضرب المثل های ایرانی و خارجی

ضرب المثل ،جالب ترین ضرب المثل های ایرانی و خارجی

ضرب المثل :برای شما کاربران سایت میهن گرام جالب ترین ضرب المثل های ایرانی و خارجی را در قالب لیستی جمع آوری کرده و برای شما قرار دادم امیدوارم که این ضرب المثل ها مورد پسند شما قرار بگیرد.

۱٫ گوش در عقب حقیقت و دروغ در جلوی حقیقت است.

۲٫ نگاه گرگ بی طمع نیست.

۳٫ تو راضی من راضی/ گور پدر ناراضی

۴٫ اول نماز/ بعدا نیاز.

۵٫ اش همان اش است و کاسه همان کاسه است.

۶٫ اه سعدی اثر کند در سنگ/اما نکند در تو سنگدل اثری

۷٫ حساب حسابه / کاکا بردار

۸٫ انچه برای خود نمی پسندی /برای دیگران هم نپسند

۹٫ حسنی میره به اردو/ بخاطر یه گردو

۱۰٫ازموده را ازمودن خطاست.

۱۱٫کون کج و کمر چین / زنبیل رو بیارو بچه بچین

۱۲٫چشم دل را باز کن که جان بینی /                      انچه نادیدنی است ان بینی

۱۳٫رفتم پیش خاله دلم باز شه / خاله خسبید دلم پوسید

۱۴٫اگر زاقی کنی زیقی کنی می خورمت.(لری)

۱۵٫زینت انسان در سه چیز است :علم محبت ازادی(افلاطون)

۱۶٫همه کسانی که با تو می خندند دوستان تو نیستند(مثل المانی

۱۷٫میراثی گران بهاتر از راستی و درستی نیست(شکسپیر)

۱۸٫کسی که خوب فکر می کند لازم نسیت زیاد فکر کند.

۱۹٫جمالت افتاب هرنظرباد زخوبی روی خوبت خوبترباد(حافظ

۲۰٫تو کز محنت دیگران بی غمی/ نشایدکه نامت نهند ادمی

۲۱٫اسایش دوگیتی تفسیر این دو حرف است /بادوستان مروت با دشمنان مدارا

۲۲٫زنیرو بود مرد را راستی/زسستی دروغ اید و کاستی

۲۳٫صبر کوتاه خدا سی سال است.

۲۴٫تو که لشگرت نبود / جنگت چه بود

۲۵٫تو قدر اب چه دانی که در کنار فراتی(سعدی)

۲۶٫شتردرخواب بیند پنبه دانه/ گهی لپ لپ خورد گه دانه دانه

۲۷٫توانگری به قناعت است نه به بضاعت

۲۸٫تخم دزد شتر دزد می شود.

۲۹٫بز دادن بزغاله گرفتن

۳۰٫ادم گرسنه سنگ را هم می خورد.

۳۱٫زن و شوهر جنگ کنند/ابلهان باور کنند

۳۲٫بدهکار را که رو می دهی طلبکار می شود.

۳۳٫خوردن هلو / پس دادن شفتالو

۳۴٫چوب معلم گل است /هر که نخورده خل است

۳۵٫هر گلی یه بویی داره.

۳۶٫اگر عاقلی یک اشاره بس است.

۳۷٫افتاب در خانه اش غروب نمی کند.

۳۸٫اش کشکه خالته /بخوری پاته نخوری پا ته

۳۹٫ارزو بر جوانان عیب نیست

۴۰٫ابی که ابرو ببرد در گلو مریز

۴۱٫اگر عذر است این نیز بس است.

۴۲٫اگر گل نیستی خار هم مباش

۴۳٫اگر مار زاید زن باردار/به از ادمیزاده ی دیوسار

۴۴٫اگر میهمان یکی باشه صاحبخانه برایش گاو می کشد.

۴۵٫اگر نخوردیم نان گندم /دیده ایم در دست مردم

۴۶٫انگور رسیده نصیب شغال میشود.

۴۷٫اول چاه را بکن بعد منار را به دزد

۴۸٫اول بچش بعد بگو بی نمک است.

۴۹٫این دم شیر است به بازی مگیر.

۵۰٫در عیب نظر نکن / که بی عیب خداست

۵۱٫در عمل کوش و هر چه خواهی پوش

۵۲٫دزد دانا می کشد اول چراغ خانه را

۵۳٫دروغ گو کم حافظه است.

۵۴٫دزد همیشه گرسنه است.

۵۵٫عروسی نرفته ای / اما پای بام که رفته ای

۵۶٫اگر می خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو

۵۷٫دنیایش مثل عاقبت یزید است.

۵۸٫دور از شتر بخواب / خواب اشفته مبین

۵۹٫دود از کنده(چوب)بلند نمی شود.

۶۰٫دیوار حاشا بلند است.

۶۱٫دو کلمه از مادر عروس بشنوید

۶۲٫دیر امده است زود می خواهد برود.

۶۳٫دوستی دوستی می کند پوستی

۶۴٫دیگی که برای من نجوشد /سر سگ در ان بجوشد

۶۵٫ذاتش خراب است

۶۶٫راه دزد زده تا چهل روز امن است

۶۷٫راه باز و جاده درازه

۶۸٫راست و حسینی

۶۹٫راست باش و مدار از کس بیم

۷۰٫روبرو خاله / پشت سر چاله

۷۱٫اگر خدا بخواهد از نر هم می دهد.

۷۲٫تو دعوا حلوا خیر نمی کنند.

۷۳٫زبان دردهان پاسبان سراست/ چه گویم که نگویم بهتر است

۷۴٫یکی می زد ز  درد بینوایی/یکی می گفت خانم زردک میخواهی

۷۵٫روزه بی نماز/عروس بی جهاز /قورمه بی پیاز

۷۶٫عیب خودرا کسی نمی بیند.

۷۷٫شمر هم جلو دارش نمی شود.

۷۸٫سخن هر چه گویی همان می شوی.

۷۹٫ عقلش از جلوی چشمش است.

۸۰٫جایی که اب است /تیمم باطل است.

۸۱٫حرف شنیدن ادب است.

۸۲٫هم خدا را می خواهد هم خرما را

۸۳٫نه راه پس دارد نه راه پیش .

۸۴٫وای به کلید باغی که از چوب مو باشد.

۸۵٫سگ ماده بی شیر نر است.

۸۶٫زن اخمو اتش افروز خوبی است.

۸۷٫وای به وقتی که بگندد نمک.

۸۸٫هم قیمت و هم منت.

۸۹٫همسایه ها را یاری کنید/ تا من شوهر داری.

۹۰٫هم زیارت است /هم تجارت.

۹۱٫مثل حمام زنانه.

۹۲٫وعده ی سر خرمن دادند.

۹۳٫کالای بد /بیخ گوش صاحبش

۹۴٫سکوت علامت رضاست.

۹۵٫همدلی از همزبانی بهتر است.

۹۶٫خیال می کنه شاخ غول رو شکسته.

۹۷٫ادم پرکاروقتی برای تلف کردن ندارد.

۹۸٫بالاترین شاخه ناامن ترین شاخه است.

۹۹٫اول خودت و بعد هم نوعت رو بشناس.

۱۰۰٫حاشیه نشین دلش گشاد است.

۱۰۱٫خودشو بیار اسمشو نیار.

۱۰۲٫ازتوحرکت /از خدابرکت.

۱۰۳٫اگر دنیا را اب ببرد/او را خواب می برد.

۱۰۴٫خاله ام ریش داشت دائیم می شد.

۱۰۵٫کسی که در زمستان کار نمیکه /درزمستان بایدگرسنه باشه

۱۰۶٫خیال میکه علی اباد هم شهریه.

۱۰۷٫از هول حلیم تو دیگ افتادن.

۱۰۸٫حرف را که زد انکه تورا زد.

۱۰۹٫ضرر تلخ است.

۱۱۰٫حرف حقیقت تلخ است.

۱۱۱٫اگر قبر مفت پیدا کردی برو توش بخواب.

۱۱۲٫هر نخوری یه بخوری دارد.

۱۱۳٫زنادان گر رسد سودی زیان است.

۱۱۴٫قدر عافیت را نداستند.

۱۱۵٫گیوه تو اب زدند.

۱۱۶٫صد جان فدای انکه دلش با زبان یکیست.

۱۱۷٫غیر تسلیم و رضا کو چاره ای.

۱۱۸٫زن باید شیر زن باشد.

۱۱۹٫کوچه روشن کن و خانه تاریک کن.

۱۲۰٫کوری دخترش هیچ/داماد خوشگل می خواهد.

۱۲۱٫کور به بازار/کچل به حمام

۱۲۲٫کوری عصا کش کور دگر شود.

۱۲۳٫کور از خدا چه می خواهد دو چشم بینا.

۱۲۴٫کور کور را می جوید/ اب گودال را

۱۲۵٫کفگیر به ته دیگ خورده.

۱۲۶٫کلاهش پشم ندارد.

۱۲۷٫با یک دست نمی توان دست زد.(چینی)

۱۲۸٫با یک دست نمی توان دو هندوانه بلند کرد.

۱۲۹٫کله پاشدو سگ جایش نشست.

۱۳۰٫از دنده چپ بلند شدن.

۱۳۱٫در بلا بودن به از بیم بلا.

۱۳۲٫بعد از هر خنده ای گریه ای می اید.

ضرب المثل ،جالب ترین ضرب المثل های ایرانی و خارجی

loading...

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*